Sake Toro

Salmon belly.

  Choose your option
  Required
  Nigiri (2 Pieces)
  $10.00
  Sashimi (3 Slices)
  $15.00